top of page

בוקסיטל - פיתוח יכולות התפתחותיות

הרחבת הידע

לימוד תוך כדי חוויה התנסותית, כולל פרטי ידע כללי המשולבים בסיפור 

שיפור יכולות קוגנטיביות

פתרון בעיות, אינטגרציה ואנליזה דרך פתרון חידות 

תרגול מוטוריקה עדינה

מושג דרך ביצוע משימות יצירה

פיתוח חשיבה יצירתית

מושג דרך תכנון של הפתרון ויישום התכנון על הלוח בעזרת העזרים הקיימים

שיפור הריכוז  והירידה לפרטים

מושג על ידי תנועה במספר ערוצי למידה במקביל

שיפור בקואורדינציה יד עין

מושג על ידי מיני משחקונים המשולבים במהלך המשחק

 

BoxTale_logo_He-1.png
bottom of page